"Bridge of Peace"


Het doel van deze ceremonie is een bijdrage te leveren aan de wereld vrede door de verschillen tussen religies en culturen te overbruggen.

 

De IVFW heeft duizenden bijeenkomsten georganiseerd van internationale zusterschapceremonies. Vele eminente hoogwaardigheidsbekleders hebben op deze bijeenkomsten gesproken en/of namen persoonlijk deel aan de plechtigheden, waarmee er een brug geslagen werd tussen vrouwen uit verschillende landen die vroeger van mening verschilden.


Voormalig President George Bush uit de V.S. heeft bij verschillende gelegenheden gesproken op deze bijeenkomsten en Mevr. Barbara Bush zelf nam deel aan een bijeenkomst tussen Amerikaanse en Japanse vrouwen.


In Nederland zijn bij de afgelopen en huidige culturele uitwisselingen zo goed als alle culturen, naties, rassen en religies vertegenwoordigd. Er zijn al zusterschapceremonies van Nederlandse en Japanse vrouwen, Nederlandse en Surinaamse vrouwen, christelijke en moslim vrouwen georganiseerd.