VROUWENFEDERATIE VOOR WERELDVREDE - INTERNATIONAAL


De tekst van deze verklaring werd samengesteld in mei 2004 tijdens een Bedevaart voor de Vrede door Vrouwen naar Israël, die georganiseerd werd door de Vrouwen Federatie voor Wereldvrede in samenwerking met de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede en het Vredesinitiatief voor het Midden Oosten. De Vrouwen Federatie leidt een campagne om meer dan een miljoen vrouwen wereldwijd te vergaren die haar verlangen toont naar een vreedzame oplossing in het Palestijns - Israëlisch conflict.

VERKLARING

 

Initiatief voor Vrede in het Midden Oosten door Vrouwen

Wij, vrouwen uit de gehele wereld, die 191 naties vertegenwoordigen en verschillen op het gebied van religie, cultuur, politiek, beroepen en sociale achtergronden overbruggen, komen samen als dochters, zusters, echtgenotes en moeders, om een oproep te doen voor VREDE in het Midden Oosten en in de Wereld;
Wij, vrouwen uit de gehele wereld, dienen, als beschermers van het gezin, een essentiële en leiding gevende rol te hebben in het vredesproces, vanuit onze bekwaamheden als moeders, verzorgers en opvoeders;
Wij, vrouwen uit de gehele wereld, zijn ervan overtuigd, dat harde politieke visies, als deze niet verzacht worden door het koesterende en vergevingsgezinde hart van een ware moeder, geen ruimte bieden voor de dringend nodige, doch breekbare, tekenen van vrede;
verklaren hierbij:

  1. vastbesloten te zijn voorbeeldige vrouwen te worden, die zo'n diepe, vergevingsgezinde en meelevende liefde tonen aan degenen met wie ze in aanraking komen - thuis, in onze samenleving en in de wereld - dat die hiervan een genezende werking ondervinden;
  2. ons te zullen toeleggen om vredestichters te worden, aangezien alleen door het altruïstische hart van vrouwen, die net zo veel geven om alle als hun eigen kinderen, er vrede in het Midden Oosten kan komen;
  3. een dringend beroep te doen op alle regionale en wereldleiders om de kracht van vergevingsgezindheid aan te spreken alsmede het instrument van verzoening en moedig te werken met vrouwen en jeugd teneinde conflicten op te lossen en wereldvrede te realiseren;
  4. vastberaden te zijn om de 'Bridge of Peace' voor verzoening van vijanden verder uit te breiden en samenwerkingsverbanden te vormen voor het creëren van vrede, vrijheid, gelijkheid en overvloed voor een ieder onder leiding van de Schepper van het Universum;
  5. dat dit Vredesinitiatief voor het Midden Oosten van Vrouwen zal worden aangeboden aan de wereldleiders en de Verenigde Naties, ter erkenning en toepassing.

Derhalve verklaren wij nu, op deze 27ste mei 2004, dat alle vrouwen ware zusters zijn en uitgenodigd worden om moedig samen te werken voor het vormen van vreedzame gezinnen, gemeenschappen en landen in het Midden Oosten en in de wereld.


Dit is een (uit het hart) sprekend document, bedoeld om te worden bekrachtigd door vrouwen als individuen en als vertegenwoordigers van instellingen, NGO's (Niet Regeringsgebonden Organisaties), en particuliere organisaties die zich inzetten voor wereldvrede.

"Ik heb de Verklaring 'Initiatief voor Vrede in het Midden Oosten door Vrouwen', gedateerd 27 mei 2004 van de VFW-I gelezen en ik wil deze graag onderschrijven."

Naam/Handtekening/Datum:

______________________________________________________________________________
Adres:

______________________________________________________________________________
Tel/Fax/Email:

______________________________________________________________________________
Titel/Positie/Organisatie:

______________________________________________________________________________

 


Vrouwen Federatie voor Wereldvrede (WFWP-NL) - Mw. Rita Salaris
Argonautenstraat 1hs 1076 KJ Amsterdam,
T 070 - 3835938 en M 06 55171320.