Colofon

 

De Vrouwenfederatie voor Wereldvrede (VFW) werd 18 maart 1987 in Japan opgezet door vrouwen, die hopen op en bereid zijn zich in te zetten voor de wereldvrede.

We zijn sinds 1997 geregistreerd bij de Verenigde Naties en hebben momentee meer dan 160 vestigingen wereldwijd

Het Bestuur;    Voorzitter          M.A. Salaris-Lichtenberg
                       Secretaris          S. Bressers-Miller
                       Penningmeester M. Koetsier-Ikeya

Bankrek.nr. 322878357
KvKnr. 41186022